BigMat | home of builders

DREVOSTAV

Prevádzkové pokyny pre zákazníkov spoločnosti BIGMAT DREVOSTAV ZVOLEN

V súlade s nariadením vlády SR ako aj v záujme ochrany zdravia nás všetkých, žiadame zákazníkov o bezpodmienečné dodržiavanie režimu návštev našej prevádzky:

Upozorňujeme, že v prípade nerešpektovania týchto pokynov máme právo odmietnuť zákazníka obslúžiť.


DREVOSTAV ZVOLEN s.r.o.
Za Hronským mostom 4750/16 A
960 01 ZVOLEN


Zavrieť oznam

Stavebná chémia a spojovací materiál

Home Sortiment Stavebná chémia a spojovací materiál
Kliknutím na značku zobrazíte dokumenty na stiahnutie.

Značky a dokumenty na stiahnutie

  • Žiadne dokumenty Quick-mix na stiahnutie.
  • Žiadne dokumenty Den Braven na stiahnutie.
  • Žiadne dokumenty Sika na stiahnutie.
  • Žiadne dokumenty Fischer na stiahnutie.

Stavebné suché zmesi a lepidlá

Stavebná chémia predstavuje veľmi širokú škálu cementov, betónov, omietkových a  murovacích mált, stavebných lepidiel, škárovacích materiálov, tesniacich hmôt, vyrovnávacích a nivelizačných materiálov, izolačných, penetračných, impregnačných a ochranných náterov, zušľachťujúcich prísad, montážnych pien a ďalších doplnkov.

Spojovacie a upevňovacie sytémy

Spojovacie a upevňovacie sytémy ponúkané v našich predajniach v sortimente plastových hmoždiniek , oceľových kotiev, chemických kotiev a spojov, komplexný sortiment vrutov, ako aj lepidlá, tmely, silikóny, peny, kotúče a vrtáky sú určené profesionálom aj hobby majstrom.