BigMat | home of builders

DREVOSTAV

Prevádzkové pokyny pre zákazníkov spoločnosti BIGMAT DREVOSTAV ZVOLEN

V súlade s nariadením vlády SR ako aj v záujme ochrany zdravia nás všetkých, žiadame zákazníkov o bezpodmienečné dodržiavanie režimu návštev našej prevádzky:

Upozorňujeme, že v prípade nerešpektovania týchto pokynov máme právo odmietnuť zákazníka obslúžiť.


DREVOSTAV ZVOLEN s.r.o.
Za Hronským mostom 4750/16 A
960 01 ZVOLEN


Zavrieť oznam

Na odbornosť kladieme veľmi veľký dôraz

Home Služby Poradenstvo

Poradenstvo

Našou najväčšou výhodou oproti konkurencii je, že na odbornosť našich spolupracovníkov kladieme veľmi veľký dôraz. Naši pracovníci absolvujú početné odborné školenia a sú pripravení:

 • poradiť vám pri výbere materiálu a navrhnúť osvedčené riešenia
 • upriamiť vašu pozornosť na novinky, trendy a stálice na trhu
 • ukázať vám, ako bude vaša strecha vyzerať
 • predložiť referencie už realizovaných alebo práve realizovaných objektov
 • pomôcť vám zorientovať sa v ponukách strešných krytín a strešných doplnkov
 • zamerať vašu stavbu a tak správne vypočítať množstvo požadovaného materiálu
 • urobiť obhliadku strechy, diagnostikovať existujúce závady a navrhnúť postup na ich odstránenie
 • v prípade potreby zabezpečíme statický posudok krovu
 • zabezpečiť vám pokrývačov alebo realizačnú partiu k vašej spokojnosti
 • dopraviť materiál na vašu stavbu v čase a množstve aktuálne potrebnom pre vaše účely
 • upozorniť na možnosť vzniku skrytých nedostatkov pri použití nevhodného materiálu
 • vyhotoviť cenovú kalkuláciu pre vašu strechu.

Príďte k nám s konkurenčnou cenovou ponukou, a vypočujte si náš názor.

Najčastejšie nedostatky cenových ponúk konkurencie

 • v cenovej ponuke sa nachádza príliš lacný materiál, ktorého cena je jeho jedinou výhodou, funkčnosť ide
 • nedostatočný odhad množstva materiálu znižuje cenovú ponuku, ale navyšuje dodatočné náklady
 • cenová ponuka bola vyhotovená bez predchádzajúceho zamerania stavby
 • cenová ponuka nie je pripravená položkovite, tým sa stáva netransparentnou (neviete si vypočítať, o koľko sa zvýšia vaše náklady pri úpravách projektu, zmene tvaru strechy)
 • neobsahuje náklady na dopravu a manipuláciu s vykládkou
 • v cenovej ponuke chýbajú systémové doplnkové prvky
 • absentujú záruky na strešné krytiny, záruky na realizáciu strechy

Problémy so strechou

Je vaša strecha pred rekonštrukciou a hľadáte odborníka, aby vás tento proces stál čo najmenej?
Neviete presne identifikovať, aký je problém na vašej streche a ako sa dá odstrániť?
Využite naše služby a objednajte si obhliadku vašej strechy.

Dohodnite si stretnutie ešte dnes