BigMat | home of builders

DREVOSTAV

Prevádzkové pokyny pre zákazníkov spoločnosti BIGMAT DREVOSTAV ZVOLEN

V súlade s nariadením vlády SR ako aj v záujme ochrany zdravia nás všetkých, žiadame zákazníkov o bezpodmienečné dodržiavanie režimu návštev našej prevádzky:

Upozorňujeme, že v prípade nerešpektovania týchto pokynov máme právo odmietnuť zákazníka obslúžiť.


DREVOSTAV ZVOLEN s.r.o.
Za Hronským mostom 4750/16 A
960 01 ZVOLEN


Zavrieť oznam

Partnerský program

Partnerský program pre pokrývačov a realizátorov striech

Pre všetkých pokrývačov a realizátorov striech máme pripravený program zaujímavých odmien a množstvo bonusov. Ak máte záujem o:

  • lukratívne odmeňovanie
  • zvyšovanie odbornosti prostredníctvom série technických školení
  • výhodné nákupné podmienky materiálu
  • pomoc pri zostavovaní cenových ponúk
  • servis pri zameriavaní striech
  • požičiavanie stavebného výťahu
  • materiálnu pomoc
  • poskytovanie odborných informácií a poradenstvo
  • reklamnú podporu
  • účasť na voľnočasových aktivitách partie BigMat Slovakia (posedenia, výlety)

Staňte sa členom rodiny BigMat Slovakia

a po splnení podmienok BigMat partnerom, vyplňte nižšie uvedený formulár a získajte bližšie informácie.
Kontaktujte nás už dnes