BigMat | home of builders

DREVOSTAV

Prevádzkové pokyny pre zákazníkov spoločnosti BIGMAT DREVOSTAV ZVOLEN

V súlade s nariadením vlády SR ako aj v záujme ochrany zdravia nás všetkých, žiadame zákazníkov o bezpodmienečné dodržiavanie režimu návštev našej prevádzky:

Upozorňujeme, že v prípade nerešpektovania týchto pokynov máme právo odmietnuť zákazníka obslúžiť.


DREVOSTAV ZVOLEN s.r.o.
Za Hronským mostom 4750/16 A
960 01 ZVOLEN


Zavrieť oznam

Naše ocenenia

Bramac štatút udelený za vysokú úroveň služieb.

Autorizovaný predajca Bramac-u

Za dlhoročnú vzájomnú spoluprácu a vernosť značke Bramac

Bramac – poďakovanie za spoluprácu

Predaj, montáž, inštalácia strešných systémov

Element – certifikát