BIGMAT home of builders

DREVOSTAV

Počet
zamestnancov
13
Rokov
skúseností
20
viac ako 7000 Predaných striech
50 Striech
skladom

Stavebniny spokojných zákazníkov? Pre nás to nie je len fráza.
Stavebniny spokojných zákazníkov je aj nový slogan Drevostavu Zvolen. Mnohí o spokojných zákazníkoch hovoria, no nevieme o nikom, kto mal odvahu urobiť z tejto frázy svoj firemný slogan a „íst s kožou na trh“.

Viac o nás